Kinderopvangtoeslag

Een bijdrage voor je opvangkosten

Kinderopvangtoeslag

Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. Onder kinderopvang wordt ook gastouderopvang verstaan. Sinds 1 januari 2018 zijn peuterspeelzalen omgevormd tot kinderopvang. Ook hiervoor kun je kinderopvangtoeslag aanvragen, als je aan de voorwaarden voldoet.

Voorwaarden kinderopvangtoeslag

Als je kind naar een geregistreerde dagopvang of buitenschoolse opvang (BSO) gaat, dan kun je mogelijk kinderopvangtoeslag krijgen. Dit is ook zo als je in het buitenland woont of werkt. Kinderopvangtoeslag is een tegemoetkoming voor ouders in de kosten van de kinderopvang. Om kinderopvangtoeslag te krijgen, moeten jij en je eventuele toeslagpartner aan bepaalde voorwaarden voldoen:

  • Je krijgt kinderbijslag of een pleegouderbijdrage voor het kind. Of je onderhoudt je kind in belangrijke mate;
  • Het kindercentrum of gastouderbureau moet geregistreerd zijn in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK). Oppas in bijvoorbeeld een winkelcentrum is geen geregistreerde kinderopvang;
  • Je hebt een schriftelijke overeenkomst met het kindercentrum of gastouderbureau. Hier moeten bepaalde gegevens in staan, zoals de uurprijs van de opvang en het aantal opvanguren per jaar;
  • Jij en je toeslagpartner hebben de Nederlandse nationaliteit of een geldige verblijfsvergunning;
  • Je werkt, studeert of volgt een traject om werk te vinden. Of je volgt verplicht een inburgeringscursus bij een gecertificeerde instelling. Dit geldt ook voor je toeslagpartner.

Om kinderopvangtoeslag te kunnen krijgen, moet je in elk geval aan de basisvoorwaarden voldoen. Voor sommige situaties gelden er aanvullende regels. Bijvoorbeeld:

  • Je bent co-ouder;
  • Je hebt kinderopvang nodig om sociale of medische redenen;
  • Je stopt met werken of wordt werkloos;
  • Je toeslagpartner is een familielid.

Lees meer over de voorwaarden voor kinderopvangtoeslag in 2018 op de website van Belastingdienst Toeslagen.

Bedragen kinderopvangtoeslag

De overheid betaalt een percentage van de kosten van kinderopvang. De hoogte van deze tegemoetkoming (kinderopvangtoeslag) hangt af van je inkomen, het aantal kinderen en de soort opvang. Hoe lager je inkomen, hoe hoger de bijdrage. Let op: je kunt per kind voor maximaal 230 uur per maand kinderopvangtoeslag krijgen. Er geldt ook een maximum uurtarief.

Wil je ongeveer weten wat je (gezamenlijke) toetsingsinkomen is? Maak dan een proefberekening voor je toetsingsinkomen op de website van de Belastingdienst.

Wil je ongeveer weten hoeveel kinderopvangtoeslag je kunt krijgen? Maak dan een proefberekening voor toeslagen op de website van de Belastingdienst.

Kinderopvangtoeslag regelen

Je kinderopvangtoeslag kun je berekenen, aanvragen en wijzigen op de website van de Belastingdienst.

Wil je weten of je kinderopvangtoeslag kunt krijgen? En zo ja, hoeveel? Maak dan een proefberekening voor je kinderopvangtoeslag op de website van de Belastingdienst.

Je kunt kinderopvangtoeslag aanvragen op de website van de Belastingdienst. Dit moet je doen binnen 3 maanden na de maand waarin je kind voor het eerst naar de opvang gaat. Wacht daarom niet te lang met aanvragen, anders loop je kinderopvangtoeslag mis.

Neem contact met ons op