Opleidings- & kwaliteitseisen gastouder

Om veilige, betrouwbare opvang te verlenen aan kinderen

Opleidings- & kwaliteitseisen gastouder

Een gastouder is verantwoordelijk voor de opvang van kinderen in een gezinssituatie: aan huis bij de kinderen of bij de gastouder thuis. Een gastouder moet voldoen aan eisen uit de Wet kinderopvang.

Eisen Wet kinderopvang

Als gastouder moet je voldoen aan eisen uit de Wet kinderopvang, zoals:

  • Je bent in het bezit van een geschikt diploma of certificaat. Er is een diplomalijst van diploma’s die voldoen. Heb je een (buitenlands) diploma dat niet op de lijst staat? Je kunt de Dienst Uitvoering Onderwijs (DUO) laten beoordelen of je diploma voldoet.
  • Je hebt een geregistreerd en geldig EHBO-certificaat dat is gericht op kinderen. Het origineel van je diploma en je EHBO-certificaat zijn op de opvanglocatie aanwezig;
  • Je hebt een verklaring omtrent het gedrag (VOG) met screeningsprofiel 84 (zorgdragen voor minderjarigen) of 86 (werkzaam in de kinderopvang). Dat geldt ook voor je huisgenoten, vrijwilligers en stagiaires als zij 18 jaar of ouder zijn;
  • Je bent 18 jaar of ouder;
  • Je kunt je legitimeren met een geldig identiteitsbewijs;
  • Je staat ingeschreven bij een gastouderbureau dat is geregistreerd in het Landelijk Register Kinderopvang (LRK);
  • Je bent bekend met het pedagogisch beleidsplan, het veiligheids- en gezondheidsbeleid en het protocol kindermishandeling van het gastouderbureau. Ook handel je ernaar.


Je mag als gastouder:

  • 6 kinderen in de leeftijd van 0 tot 13 jaar opvangen, inclusief eigen kinderen tot 10 jaar;
  • 5 kinderen, wanneer deze allen jonger zijn dan 4 jaar, opvangen, inclusief eigen kinderen tot 4 jaar;
  • 4 kinderen van 0 en 1 jaar oud opvangen, waarvan maximaal 2 van 0 jaar, inclusief eigen kinderen van deze leeftijd.

Nieuwsgierig of je diploma in de lijst van kwalificerende opleidingen staat? De naam van de opleiding moet exact hetzelfde zijn. Is dat het geval? Dan mag je met dat diploma starten als gastouder.

Heb je een ander diploma? Kijk of je opleiding lijkt op 1 van de referentie-opleidingen. Is dat het geval? Vraag dan erkenning van je diploma aan bij DUO. DUO onderzoekt dan of je mag werken als gastouder. Kijk voor meer informatie op de website DUO.

Staat je diploma niet op de lijst van kwalificerende opleidingen en lijkt je diploma niet op 1 van de referentie-opleidingen? Dan is je diploma ongeschikt.

Middelbaar beroepsonderwijs (en de voorlopers daarvan)

A verpleegkundige
Activiteitenbegeleider (AB)
Activiteitenbegeleiding (AB)
Agogisch Werk (AW)
Agogisch Werk/Cultureel Werk (AW/CW)
Agogisch Werk/Residentieel Werk (AW/RW)
Akte hoofdleidster kleuteronderwijs
Akte Kleuterleidster A
Akte Kleuterleidster B
Akte van bekwaamheid als hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
Akte van bekwaamheid als leidster aan kleuterscholen
Akte van bekwaamheid als leidster bij het kleuteronderwijs
Arbeidstherapie (AT)
A-Verpleegkundige
A-verpleegster
A-verpleger
B Verpleegkundige
B-Verpleegkundige
B-verpleger
CIOS algemeen sportleider/ster
Cultureel werk (CW)
Diploma A (ziekenverpleging)
Diploma MHNO kinderverzorgster voor het jonge kind
Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
Getuigschrift A (ziekenverpleging)
Getuigschrift B (ziekenverpleging)
Helpende breed 2
Helpende sociaal agogisch werk 2
Helpende welzijn 2
Helpende Zorg en Welzijn 2
Inrichtingswerk (IW)
Kinderbescherming A
Kinderbescherming B
Kinderverzorging en Opvoeding;
Kinderverzorging/Jeugdverzorging (KV/JV)
Kinderverzorging/Jeugdverzorging 2 (KV/JV 2)
Kinderverzorging/Jeugdverzorging 3 (KV/JV 3)
Kinderverzorgster (KV)
Kinderverzorgster van de centrale raad voor de kinderuitzending
Kultureel werk (KW)
Leidster kindercentra (niet van OVDB)
Leidster Kindercentra landelijke stg. OVDB
Leidster Kindercentra van de OVDB of onder de WEB
Maatschappelijke zorg (medewerker gehandicaptenzorg)
Medewerker Gehandicaptenzorg niveau 3
Medewerker gehandicaptenzorg niveau 4
Medewerker maatschappelijke zorg
Onderwijsassistent
Onderwijsassistent PO/SO (primair onderwijs/speciaal onderwijs)
Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang
Pedagogisch medewerker 4 jeugdzorg
Pedagogisch werker
Pedagogisch werker 3
Pedagogisch Werker 3 Kinderopvang
Pedagogisch Werker 4 Jeugdzorg
Pedagogisch Werker 4 Kinderopvang
Pedagogisch Werker Jeugdzorg niveau 4
Pedagogisch Werker kinderopvang
Pedagogisch Werker niveau 3
Pedagogisch Werker niveau 4
Pedagogisch werker niveau 4 Jeugdzorg
Persoonlijk begeleider gehandicaptenzorg niveau 4
Residentieel Werk (RW)
Sociaal Agogisch 2
Sociaal Agogisch II
Sociaal Agogisch II (MBO-SA II) afstudeerrichting Kultureelwerk
Sociaal Cultureel Werk
Sociaal Dienstverlener (SD)
Sociaal Pedagogisch Werk Kinderopvang MBO niveau 3
Sociaal Pedagogisch Werker
Sociaal Pedagogisch Werker (SPW lang of onder WEB)
Sociaal Pedagogisch Werker 3 (SPW-3)
Sociaal Pedagogisch Werker 4 (SPW4)
Sociaal-agogisch II richting (MBO SA II) (semi)residentiële hulpverlening
Sociaal-Cultureel Werker (SCW)
Sociale Arbeid (SA, SA2 of SAII)
Sociale Arbeid/Sociaal Dienstverlener (SA/SD)
Sociale Dienstverlening (SD, SA, SA1 of SAI)
Sport en Bewegen (niveau 3 en 4)
Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4)
Sport- en bewegingsleider (niveau 3)
SPW lang
Vakopleiding Leidster kindercentra (conform de WEB
Verdere Scholing in Dienstverband (VSID) richting kinderdagverblijven
Verpleegkunde
Verpleegkunde A
Verpleegkunde B
Verpleegkunde Z
Verpleegkundige
Verpleegkundige Z
Verplegende (VP)
Verpleging (VP)
Verpleging A
Verpleging B
Verzorgende (VZ niveau 3 of VZ lang)
Verzorgende beroepen (VZ)
Verzorgende Individuele Gezondheidszorg (VIG)
Verzorging (VZ)
Verzorgingsassistent(e)
Z Verpleegkundige
Z-Verpleegkundige
Zwakzinnigenzorg

Hoger beroepsonderwijs (en de voorlopers daarvan)

Akte Lager onderwijs zonder hoofdakte (oude kweekschoolopleiding)
Akte Muziekonderwijs A Algemene Muzikale Vorming
Akte van bekwaamheid als hoofdonderwijzer(es)
Akte van bekwaamheid als leidster of hoofdleidster bij het kleuteronderwijs
Akte van bekwaamheid als onderwijzer(es)
Akte van bekwaamheid als volledig bevoegd onderwijzer(es)
Akte van bekwaamheid NXI
Akte van bekwaamheid NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)
Akte van bekwaamheid tot het geven van middelbaar onderwijs in de lichamelijke oefening
Akte van Bekwaamheid van de tweede graad tot het geven van voortgezet onderwijs in
Textiele Werkvormen alsmede in (een ander vak)
Akte van Bekwaamheid voor het geven van Lager Onderwijs in het vak Lichamelijke oefening
Akte van Bekwaamheid voor het geven van Lager Onderwijs in het vak Nuttige Handwerken
voor Meisjes
Aktiviteitenleidersopleiding (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
Applicatiecursus leraar basisonderwijs (als vervolg op en in combinatie met kleuterakte A/B)
Applicatiecursus volledig bevoegd onderwijzer(es)
Associate Degree Kinderopvang
Associate Degree Onderwijsondersteuner Omgangskunde
Associate Degree Pedagogisch Educatief Medewerker
Bachelor of Nursing
Creatieve therapie (waaronder van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
Cultureel Werk (CW)
Culturele en Maatschappelijke vorming (CMV)
Docent Beeldende Kunst en Vormgeving
Docent Dans
Docent Drama
Docent Mime
Docerend musicus
Educatieve therapie (van Mikojel: Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
Extramurale gezondheidszorg (EMGZ)
HBO-bachelor-SPH, CMV, WMD
Hogere Beroepsopleiding voor Verpleegkundigen
Hogere sociaal-pedagogische opleiding van leid(st)ers op het terrein van jeugdvorming en
volksontwikkeling (van Middeloo, Kopse Hof, Jelburg of Sittard)
Hoofdonderwijzer
Inrichtingswerk (IW)
Jeugdwelzijnswerk
Kinderverzorging en kinderopvoeding
Kinderverzorging en opvoeding
Kreatief Educatief Werk
Kunstzinnig vormende opleiding op HBO-niveau (docentenrichting binnen kunstonderwijs of
kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding)
Kunstzinnige therapie
Leraar basisonderwijs (aan Hogeschool, PABO of IPABO)
Leraar lichamelijke oefening (ALO)
Leraar speciaal onderwijs
Leraar voortgezet onderwijs van de eerste graad in lichamelijke oefening
Leraar voortgezet Onderwijs van eerste graad in handvaardigheid
Leraar voortgezet onderwijs van eerste graad in tekenen
Lerarenopleiding Omgangskunde
Lerarenopleiding Verzorging/Gezondheidskunde
Lerarenopleiding Verzorging/Huishoudkunde 4
Maatschappelijk Werk (MW)
Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)
NXX (volgens de Wet op het voortgezet onderwijs)
Overgangsbewijs naar laatste jaar pedagogische academie
Pedagogiek (HBO-bachelor)
Pedagogiek MO-A of kandidaatsexamen Pedagogiek
Pedagogisch management Kinderopvang
Pedagogische Academie
Sociaal kunstzinnige therapie
Sociaal Pedagogische Hulpverlening (SPH)
Sport en Bewegen
Verpleegkunde
3e jaar deeltijd volgend Sociaal Pedagogisch Hulpverlener (SPH)
3e jaar deeltijd volgend Cultureel Maatschappelijke vorming (CMV)
3e jaar deeltijd volgend Maatschappelijk Werk en Dienstverlening (MWD)

Referentie-opleidingen middelbaar beroepsonderwijs

Helpende zorg en welzijn 2
Helpende welzijn 2
Gespecialiseerd pedagogisch medewerker 4 kinderopvang
Onderwijsassistent
Onderwijsassistent primair onderwijs/speciaal onderwijs (po/so)
Pedagogisch medewerker 3 kinderopvang
Pedagogisch werker 3 kinderopvang
Pedagogisch werker 4 kinderopvang
Pedagogisch werker niveau 3
Pedagogisch werker niveau 4
Sociaal-cultureel werker (SCW)
Sociaal pedagogisch werker 3 (SPW3)
Sociaal pedagogisch werker 4 (SPW4)
Sport en bewegen (niveau 3 en 4)
Sport- en bewegingscoördinator (niveau 4)
Sport- en bewegingsleider (niveau 3)

Referentie-opleidingen hoger beroepsonderwijs

Culturele en maatschappelijke vorming (CMV)
Kunstzinnig vormende opleiding op hbo-niveau (docentenrichting binnen kunstonderwijs
of kunstzinnige richting binnen lerarenopleiding)
Leraar basisonderwijs (aan hogeschool, pabo of iPabo)
Leraar lichamelijke oefening (ALO)
Pedagogiek (hbo-bachelor)
Sociaal pedagogische hulpverlening (SPH)
Sport en bewegen

Neem contact met ons op