Eisen aan opvanglocatie

Om veilige, betrouwbare opvang te verlenen aan kinderen

Eisen aan opvanglocatie

De locatie waar een gastouder opvang biedt moet aan een aantal eisen voldoen.

Risico-inventarisatie en -evaluatie

Om zeker te weten dat jouw opvanglocatie aan alle eisen voldoet, controleert een gastouderbureau ieder jaar samen met jou je gastouderopvang. Deze controle wordt vastgelegd in een document ‘Risico-inventarisatie en –evaluatie’.

Tijdens deze controle worden risico’s geïnventariseerd en geëvalueerd, een aantal voorbeelden hiervan zijn het risico op:

  • Vallen, struikelen, botsen of uitglijden al dan niet door een raam, glas of deur;
  • Toegang tot lucifers, aanstekers, schoonmaakmiddelen of andere chemicaliën;
  • Een ongeval bij buitenspelen;
  • Brand en geen tijdige waarschuwing van rook en/of brand;
  • Slechte hygiene en gezondheid door ziektekiemen.

Kwaliteitseisen

Om de kwaliteit van de opvang te waarborgen zijn er nog verschillende kwaliteitseisen zoals:

  • Een aparte slaapruimte voor kinderen jonger dan 1,5 jaar;
  • Voldoende speelruimte binnen en buiten;
  • Een volledig rookvrije woning;
  • Voldoende goed functionerende rookmelders.

Neem contact met ons op